Wednesday, January 1, 2014


Welcome

The Shit Corp Five Year Book Official Site
Page:


4 comments:

An Hoang Trung Tuong said...

How are you

An Hoang Trung Tuong said...

Foo bar

Ta Maki said...

Zì Lộn;

Sách vở đến hồi nào rồi?? Lâu phết rồi đới, anh bận mà vẫn ngóng chứ chó ấy. Đcm;...

Ta Maki said...

ý anh là "ngóng như chó".. đcm, lại lộn.

Sozi;

Post a Comment