Friday, March 21, 2014


Ngũ Niên Sách

Danhsách văncông cọc mua Ngũ Niên Sách 2014.

Ghichú:
#100 sốhiệu sách 100/299,
{LC} sách bìa da dê, giấy kinhthánh,
{LC&C} sách bìa da dê, giấy kinhthánh, kèm chứngthư,
{Paper} sách bìa carton, giấy carbon.


Xếp theo nick-name ABC


#001  Vip  {LC&C}
#008  0 (...820148@gmail.com)  {Paper}
#233  (...bxd@gmail.com) [1]  {Paper}
#260  (...bxd@gmail.com) [2]  {LC}
#293  (...bxd@gmail.com) [3]  {LC&C}
#153  (...dinh8@gmail.com)  {Paper}
#154  (...emtrai@gmail.com)  {LC}
#142  (...enlo2000@yahoo.com)  {LC}
#017  (...giang69@yahoo.com)  {LC}
#122  (...hcu@yahoo.com)  {Paper}
#216  (...huy@yahoo.com)  {LC}
#148  (...huybinh1@gmail.com)  {LC}
#138  (...huydang@gmail.com)  {LC}
#158  (...lethu6872@gmail.com)  {LC}
#190  (...linh1@yahoo.com)  {LC}
#275  (...lyhpc@gmail.com)  {LC}
#272  (...mta@gmail.com)  {LC&C}
#149  (...nebulas@gmail.com)  {LC}
#219  (...ngnn@gmail.com)  {LC}
#174  (...ngs@hotmail.com)  {LC&C}
#124  (...nguyent@hotmail.com)  {LC&C}
#180  (...ntd@yahoo.com.vn)  {Paper}
#176  (...phanminh@gmail.com)  {LC}
#202  (...thanh912@gmail.com)  {LC}
#063  3Anna  {LC}
#103  A Choen  {LC}
#237  Adagio  {LC}
#178  adam (...duy9@gmail.com)  {LC}
#225  AIVANHO (by Chuoi)  {Paper}
#283  alex xander (...h1808@gmail.com)  {LC}
#184  Alimare Rose Blossom Facebook  {LC&C}
#193  an nam mit (...luong@yahoo.com)  {LC}
#133  Anh Chí (...saiko@gmail.com)  {Paper}
#128  Anh Già (by Chuoi)  {LC&C}
#285  Anh Văn (...model@yahoo.com)  {LC&C}
#055  Ankihu BAM  {LC}
#039  Ba Bích (by Chuoi)  {LC}
#273  Ba Lap (...nguyen1978@gmail.com)  {LC&C}
#119  babyblue (...ocbao@gmail.com)  {LC&C}
#005  baominh [1]  {LC&C}
#280  baominh [2]  {LC}
#101  Bát Giới  {LC}
#228  Bần Nông Lừa (by Netizen)  {LC&C}
#139  bethoong  {LC}
#181  Bien Man  {LC&C}
#066  Bĩnh bầu  {LC}
#018  binh tran  {LC}
#186  BlackOwl  {LC}
#009  Blue8819  {LC}
#056  bom bia  {LC}
#013  Bon chen  {LC}
#030  Bộng Mỡ  {LC&C}
#127  Bùi Dũng Facebook  {LC}
#201  bus zus  {LC}
#255  cafecafao  {LC&C}
#093  caikhi  {LC}
#120  cao.boi.tejas  {Paper}
#131  Catbuper  {LC}
#068  Cậu Hai  {LC}
#121  Chep Chep Chep  {LC}
#021  Chi Sinhf Vuong  {LC&C}
#091  Chó [1]  {LC}
#022  Chó [2]  {LC}
#062  Chó [3]  {LC}
#227  Chó [4]  {LC}
#229  Chó [5]  {LC}
#230  Chó [6]  {LC}
#231  Chó [7]  {LC}
#232  Chó [8]  {LC}
#240  Chó [9]  {LC}
#245  Chó [10]  {LC}
#259  Chó [11]  {LC}
#267  Cò Con  {LC&C}
#188  Cờ Lôn  {LC}
#123  comat [1]  {LC&C}
#234  comat [2]  {LC}
#117  Con Cam  {LC}
#223  Con Kiến (...hai312@gmail.com)  {LC&C}
#097  cu Tí (...nvt4@gmail.com)  {LC}
#084  CủChuốiTây  {LC&C}
#129  cun con lon ton  {LC&C}
#087  cunconbkhp (...bkvnf@yahoo.com.vn)  {Paper}
#269  Cuongtran Tran (Con Lat Dat)  {LC}
#088  Dad Nguyen  {LC}
#294  Daddy (...thang@yahoo.com)  {LC&C}
#295  Danco  {Paper}
#215  Danh Ẩn (...anh710@gmail.com)  {LC}
#183  Đào Mỏ (by Chuoi)  {LC}
#214  đầu tôm  {LC}
#109  daubac vodanh  {LC}
#289  David Nguyen  {LC&C}
#179  Day-dreaming  {LC}
#080  Deobietj  {LC}
#218  dienbienphu win  {LC&C}
#071  Điệp Liên Tú  {LC}
#136  do bo phe cu  {LC}
#074  Đời Culi  {LC&C}
#028  Don Chun  {LC}
#192  Đôn Lò (by Chó)  {LC}
#135  Đông Tư  {LC}
#089  dozer Bull  {LC}
#162  Dũng Hoàng Anh  {LC&C}
#270  Duy Hieu (…duyhieu@gmail.com)  {LC}
#099  Ech ngoi day gieng  {LC}
#079  Fort Minable  {LC}
#130  frank fantom  {Paper}
#221  Gai Ngoan (...bac1988@gmail.com)  {LC&C}
#169  GaTay (by Don Chun)  {Paper}
#125  Gấu và Sóc Nâu  {LC&C}
#050  Gaugau Gau  {LC}
#075  gialang  {LC}
#152  Gió  {LC&C}
#083  gioăng  {LC&C}
#199  gõ đầu trẻ  {LC&C}
#114  Hanh Ngoc  {Paper}
#263  HappyHeart (...fhf@gmail.com)  {LC}
#035  Hoa vang (by Chuoi)  {LC}
#053  Hoai Mien  {LC}
#224  Hoai Thy Tran Facebook (by Chuoi)  {Paper}
#278  Hoàng Còi (by Chuoi)  {Paper}
#249  Hoang Van Do (...hv@hd...com.vn)  {LC}
#235  Hóng  {LC}
#049  Hồng Quân  {Paper}
#244  HOTMAN  {LC}
#242  Hugh [1]  {LC}
#046  Hugh [2]  {LC}
#052  Hugh [3]  {LC}
#067  Hugh [4]  {LC}
#104  Hugh [5]  {LC}
#166  Hugh [6]  {LC}
#172  Hugh [7]  {LC}
#213  Hugh [8]  {LC}
#217  Hugh [9]  {LC}
#243  Hugh [10]  {LC}
#274  Hugh [11]  {LC}
#276  Hugh [12]  {LC}
#268  Hung Bui (...bm06@gmail.com)  {Paper}
#187  HuongdieuHN  {LC&C}
#069  Huy Go (Kiasu)  {LC}
#106  I Vy  {LC}
#010  ironcrossfreedom [1]  {LC&C}
#020  ironcrossfreedom [2]  {LC&C}
#258  Italiano  {LC}
#023  Ja  {LC&C}
#064  Jade Ng [1]  {LC}
#115  Jade Ng [2]  {LC&C}
#098  jerrylouis  {LC}
#058  Kao nguyen [1]  {LC}
#059  Kao nguyen [2]  {LC}
#210  Kha Ngu (replaced Tam Sau)  {LC}
#015  Khanh Toan Luong [1]  {LC}
#025  Khanh Toan Luong [2]  {LC}
#238  Kheo Leo  {LC}
#085  Khoai  {LC}
#204  Khuong Duc (...khot@gmail.com) [1]  {LC}
#147  Khuong Duc (...khot@gmail.com) [2]  {LC&C}
#054  King Filter  {LC}
#182  KPAnh (Mualaux)  {LC&C}
#220  Krishna (by Chó)  {LC}
#004  lam (Maria Lam Khe Facebook)  {LC}
#047  Lằng Nhằng  {LC}
#033  Lang Thang  {LC&C}
#072  lau ngudai  {LC}
#167  leanh dang  {LC&C}
#250  leloi  {Paper}
#150  letai (by Chuoi)  {LC}
#191  Lisieux  {LC}
#284  Lít Delete  {LC&C}
#137  Liu Tiu  {LC&C}
#297  LNVT  {LC}
#140  loki (...canh@gmail.com)  {LC}
#090  long  {LC&C}
#212  Long Phan Facebook  {LC&C}
#247  Lua Rat  {LC}
#205  Lục Huyền Cầm Thủ  {LC}
#264  Lười Mèo  {LC}
#041  Lý Toét [1]  {LC&C}
#027  Lý Toét [2]  {Paper}
#209  MaDog (...anhbn@gmail.com)  {LC}
#034  manfromrussia [1]  {LC&C}
#045  manfromrussia [2]  {LC&C}
#029  Manga  {LC}
#132  Maria  {LC&C}
#266  Mark Nguyen (...salon@gmail.com)  {LC}
#092  master  {LC}
#043  Meo hoang  {Paper}
#014  Meomeo (Thuy Raugi Facebook)  {LC&C}
#241  Merkava  {LC&C}
#051  mientai haylua  {LC}
#060  Miêu Nữ  {LC}
#262  Minh Dam Le  {LC&C}
#006  Mít  {LC}
#246  Miumiu (by Chuoi)  {LC&C}
#161  Monsoon Tran  {LC&C}
#113  Mót Ị  {Paper}
#019  Mr Lee  {Paper}
#048  MrSimacai  {Paper}
#156  Mu Sic SG (by Cho)  {LC}
#157  Mu Sic SG for Chu Chu (by Cho)  {Paper}
#044  mylee  {LC&C}
#037  Nam Van  {LC}
#126  Netizen  {LC&C}
#076  ngắn đuôi Con mèo  {LC}
#096  Ngau Pín  {Paper}
#031  Ngau Pín for his friend  {LC}
#173  ngoan (Son Ngoc)  {LC}
#226  Ngỗng Béo (by Chuoi)  {LC}
#298  Nguoi Ha Loi  {LC}
#134  Nguyễn Chí Long Facebook  {LC&C}
#194  Nguyen Minh Quan (Bia333) [1]  {Paper}
#203  Nguyen Minh Quan (Bia333) [2]  {Paper}
#143  Nguyen Nguyen Tran  {LC&C}
#094  Nguyen Sang  {LC}
#206  Nhân còi (...nhan@gmail.com)  {LC&C}
#141  Nhat Linh [1]  {LC}
#171  Nhat Linh [2]  {LC&C}
#288  Ông Bò He He  {LC&C}
#108  Ong Tre  {LC&C}
#281  Ottawa  {LC&C}
#252  PaChi  {LC&C}
#261  Paktran76 (by Chuoi)  {Paper}
#196  Pantalon IV  {LC&C}
#057  Pao Vangz  {LC&C}
#299  pe^te^211  {LC}
#144  Pepsti (by Chuoi)  {Paper}
#254  Phong Vân  {LC}
#168  Phonghip  {LC&C}
#155  Phuong Duong  {LC}
#271  Po Tam  {LC}
#081  quancu  {LC&C}
#185  quang (...quanghuy@gmail.com)  {LC}
#208  Quang Luu (...wangpp@gmail.com)  {Paper}
#286  QUANRE17  {LC&C}
#111  QueHanoi (by Chuoi)  {LC}
#211  Raul (...manh@gmail.com)  {LC}
#195  RedArrow (by Chuoi)  {LC&C}
#077  Rô xinh  {LC}
#095  Rốt  {LC}
#024  Saigon Catinat  {LC}
#102  Sất  {LC&C}
#197  Sergei Novosky (...giti@yahoo.com)  {LC}
#282  Simacai  {LC&C}
#016  Sói Xám  {LC}
#177  something good (by Linh Le)  {Paper}
#200  Son Le Ngoc (...son@dobla.com)  {LC&C}
#118  Son Pham (by Chuoi)  {LC}
#291  Son Vo (…sontq@yahoo.com)  {Paper}
#065  Song Moc  {LC&C}
#207  sputnik Anna  {LC}
#105  Sư Tổ (...minh1991@gmail.com)  {LC&C}
#296  Suapa (...anh@gmail.com)  {Paper}
#032  Tacdatacvang  {LC}
#165  Tam Bat Dinh (by Chuoi)  {LC}
#189  tania ozawa  {LC}
#110  Tao aka Toilatao (by Chuoi)  {LC}
#112  teoem (...quang@yahoo.com)  {LC}
#253  Thai Son Vo (...oanacc@yahoo.com)  {LC}
#100  Thang Le [1]  {LC}
#163  Thang Le [2]  {LC&C}
#170  Thang Le [3]  {Paper}
#292  thangquan (by Chuoi)  {LC&C}
#164  Thanh Le (...1175@gmail.com)  {LC}
#082  Thanh Nghiem (by Chuoi)  {LC}
#073  Thanh So (...vquang@yahoo.com.vn)  {LC}
#078  thì Bựa Bựa (by Chuoi)  {LC}
#061  Thi Thuy Linh Nguyen Facebook  {Paper}
#257  Thich Bao Hiem  {LC&C}
#151  Thien Di  {LC&C}
#011  Thieu Soai  {LC}
#036  tieu thithi  {LC}
#265  tmtung2001  {LC&C}
#290  TNK (...khang@gmail.com)  {LC}
#026  To Nga (...ad98@gmail.com)  {LC}
#002  Toi_vua [1]  {LC&C}
#003  Toi_vua [2]  {LC&C}
#222  Tom Tom (...ocnguyen@yahoo.com)  {LC}
#007  Ton Dong [1]  {LC}
#256  Ton Dong [2]  {LC}
#287  Trà Trảm Mã (by Chuoi)  {Paper}
#070  Trần Đần (...quy77@gmail.com)  {LC&C}
#239  Trinh Phong Thien (by Chuoi)  {LC}
#107  Trịnh Tiến Bình (by Don Chun)  {LC}
#248  Truc Bui (...truc@gmail.com)  {LC}
#159  Trung Úy (...uy29@gmail.com)  {LC}
#038  Tu Vu (...aic@gmail.com)  {LC}
#086  Tùng Lốp  {Paper}
#160  Tuong Can  {LC&C}
#040  Tướng Khoái (by Chuoi)  {LC}
#198  Tuonglai513  {LC}
#012  Vamp-kid  {LC}
#175  van chinh nguyen (by Chuoi)  {LC}
#145  vangson.donkey  {LC}
#146  vô ngã (...kieule@yahoo.com)  {LC}
#279  Vu Van Oai Facebook  {LC}
#116  Vua Bịp (...htd@gmail.com)  {LC}
#236  Vuong Nghia (by Chuoi)  {LC}
#251  Xachien Nguyen  {LC}
#042  XâyxậpZì  {LC&C}
#277  Xoong Thủng  {LC&C}


Xếp theo sốhiệu sách đăngký 123


#001  Vip  {LC&C}
#002  Toi_vua [1]  {LC&C}
#003  Toi_vua [2]  {LC&C}
#004  lam (Maria Lam Khe Facebook)  {LC}
#005  baominh [1]  {LC&C}
#006  Mít  {LC}
#007  Ton Dong [1]  {LC}
#008  0 (...820148@gmail.com)  {Paper}
#009  Blue8819  {LC}
#010  ironcrossfreedom [1]  {LC&C}
#011  Thieu Soai  {LC}
#012  Vamp-kid  {LC}
#013  Bon chen  {LC}
#014  Meomeo (Thuy Raugi Facebook)  {LC&C}
#015  Khanh Toan Luong [1]  {LC}
#016  Sói Xám  {LC}
#017  (...giang69@yahoo.com)  {LC}
#018  binh tran  {LC}
#019  Mr Lee  {Paper}
#020  ironcrossfreedom [2]  {LC&C}
#021  Chi Sinhf Vuong  {LC&C}
#022  Chó [2]  {LC}
#023  Ja  {LC&C}
#024  Saigon Catinat  {LC}
#025  Khanh Toan Luong [2]  {LC}
#026  To Nga (...ad98@gmail.com)  {LC}
#027  Lý Toét [2]  {Paper}
#028  Don Chun  {LC}
#029  Manga  {LC}
#030  Bộng Mỡ  {LC&C}
#031  Ngau Pín for his friend  {LC}
#032  Tacdatacvang  {LC}
#033  Lang Thang  {LC&C}
#034  manfromrussia [1]  {LC&C}
#035  Hoa vang (by Chuoi)  {LC}
#036  tieu thithi  {LC}
#037  Nam Van  {LC}
#038  Tu Vu (...aic@gmail.com)  {LC}
#039  Ba Bích (by Chuoi)  {LC}
#040  Tướng Khoái (by Chuoi)  {LC}
#041  Lý Toét [1]  {LC&C}
#042  XâyxậpZì  {LC&C}
#043  Meo hoang  {Paper}
#044  mylee  {LC&C}
#045  manfromrussia [2]  {LC&C}
#046  Hugh [2]  {LC}
#047  Lằng Nhằng  {LC}
#048  MrSimacai  {Paper}
#049  Hồng Quân  {Paper}
#050  Gaugau Gau  {LC}
#051  mientai haylua  {LC}
#052  Hugh [3]  {LC}
#053  Hoai Mien  {LC}
#054  King Filter  {LC}
#055  Ankihu BAM  {LC}
#056  bom bia  {LC}
#057  Pao Vangz  {LC&C}
#058  Kao nguyen [1]  {LC}
#059  Kao nguyen [2]  {LC}
#060  Miêu Nữ  {LC}
#061  Thi Thuy Linh Nguyen Facebook  {Paper}
#062  Chó [3]  {LC}
#063  3Anna  {LC}
#064  Jade Ng [1]  {LC}
#065  Song Moc  {LC&C}
#066  Bĩnh bầu  {LC}
#067  Hugh [4]  {LC}
#068  Cậu Hai  {LC}
#069  Huy Go (Kiasu)  {LC}
#070  Trần Đần (...quy77@gmail.com)  {LC&C}
#071  Điệp Liên Tú  {LC}
#072  lau ngudai  {LC}
#073  Thanh So (...vquang@yahoo.com.vn)  {LC}
#074  Đời Culi  {LC&C}
#075  gialang  {LC}
#076  ngắn đuôi Con mèo  {LC}
#077  Rô xinh  {LC}
#078  thì Bựa Bựa (by Chuoi)  {LC}
#079  Fort Minable  {LC}
#080  Deobietj  {LC}
#081  quancu  {LC&C}
#082  Thanh Nghiem (by Chuoi)  {LC}
#083  gioăng  {LC&C}
#084  CủChuốiTây  {LC&C}
#085  Khoai  {LC}
#086  Tùng Lốp  {Paper}
#087  cunconbkhp (...bkvnf@yahoo.com.vn)  {Paper}
#088  Dad Nguyen  {LC}
#089  dozer Bull  {LC}
#090  long  {LC&C}
#091  Chó [1]  {LC}
#092  master  {LC}
#093  caikhi  {LC}
#094  Nguyen Sang  {LC}
#095  Rốt  {LC}
#096  Ngau Pín  {Paper}
#097  cu Tí (...nvt4@gmail.com)  {LC}
#098  jerrylouis  {LC}
#099  Ech ngoi day gieng  {LC}
#100  Thang Le [1]  {LC}
#101  Bát Giới  {LC}
#102  Sất  {LC&C}
#103  A Choen  {LC}
#104  Hugh [5]  {LC}
#105  Sư Tổ (...minh1991@gmail.com)  {LC&C}
#106  I Vy  {LC}
#107  Trịnh Tiến Bình (by Don Chun)  {LC}
#108  Ong Tre  {LC&C}
#109  daubac vodanh  {LC}
#110  Tao aka Toilatao (by Chuoi)  {LC}
#111  QueHanoi (by Chuoi)  {LC}
#112  teoem (...quang@yahoo.com)  {LC}
#113  Mót Ị  {Paper}
#114  Hanh Ngoc  {Paper}
#115  Jade Ng [2]  {LC&C}
#116  Vua Bịp (...htd@gmail.com)  {LC}
#117  Con Cam  {LC}
#118  Son Pham (by Chuoi)  {LC}
#119  babyblue (...ocbao@gmail.com)  {LC&C}
#120  cao.boi.tejas  {Paper}
#121  Chep Chep Chep  {LC}
#122  (...hcu@yahoo.com)  {Paper}
#123  comat [1]  {LC&C}
#124  (...nguyent@hotmail.com)  {LC&C}
#125  Gấu và Sóc Nâu  {LC&C}
#126  Netizen  {LC&C}
#127  Bùi Dũng Facebook  {LC}
#128  Anh Già (by Chuoi)  {LC&C}
#129  cun con lon ton  {LC&C}
#130  frank fantom  {Paper}
#131  Catbuper  {LC}
#132  Maria  {LC&C}
#133  Anh Chí (...saiko@gmail.com)  {Paper}
#134  Nguyễn Chí Long Facebook  {LC&C}
#135  Đông Tư  {LC}
#136  do bo phe cu  {LC}
#137  Liu Tiu  {LC&C}
#138  (...huydang@gmail.com)  {LC}
#139  bethoong  {LC}
#140  loki (...canh@gmail.com)  {LC}
#141  Nhat Linh [1]  {LC}
#142  (...enlo2000@yahoo.com)  {LC}
#143  Nguyen Nguyen Tran  {LC&C}
#144  Pepsti (by Chuoi)  {Paper}
#145  vangson.donkey  {LC}
#146  vô ngã (...kieule@yahoo.com)  {LC}
#147  Khuong Duc (...khot@gmail.com) [2]  {LC&C}
#148  (...huybinh1@gmail.com)  {LC}
#149  (...nebulas@gmail.com)  {LC}
#150  letai (by Chuoi)  {LC}
#151  Thien Di  {LC&C}
#152  Gió  {LC&C}
#153  (...dinh8@gmail.com)  {Paper}
#154  (...emtrai@gmail.com)  {LC}
#155  Phuong Duong  {LC}
#156  Mu Sic SG (by Cho)  {LC}
#157  Mu Sic SG for Chu Chu (by Cho)  {Paper}
#158  (...lethu6872@gmail.com)  {LC}
#159  Trung Úy (...uy29@gmail.com)  {LC}
#160  Tuong Can  {LC&C}
#161  Monsoon Tran  {LC&C}
#162  Dũng Hoàng Anh  {LC&C}
#163  Thang Le [2]  {LC&C}
#164  Thanh Le (...1175@gmail.com)  {LC}
#165  Tam Bat Dinh (by Chuoi)  {LC}
#166  Hugh [6]  {LC}
#167  leanh dang  {LC&C}
#168  Phonghip  {LC&C}
#169  GaTay (by Don Chun)  {Paper}
#170  Thang Le [3]  {Paper}
#171  Nhat Linh [2]  {LC&C}
#172  Hugh [7]  {LC}
#173  ngoan (Son Ngoc)  {LC}
#174  (...ngs@hotmail.com)  {LC&C}
#175  van chinh nguyen (by Chuoi)  {LC}
#176  (...phanminh@gmail.com)  {LC}
#177  something good (by Linh Le)  {Paper}
#178  adam (...duy9@gmail.com)  {LC}
#179  Day-dreaming  {LC}
#180  (...ntd@yahoo.com.vn)  {Paper}
#181  Bien Man  {LC&C}
#182  KPAnh (Mualaux)  {LC&C}
#183  Đào Mỏ (by Chuoi)  {LC}
#184  Alimare Rose Blossom Facebook  {LC&C}
#185  quang (...quanghuy@gmail.com)  {LC}
#186  BlackOwl  {LC}
#187  HuongdieuHN  {LC&C}
#188  Cờ Lôn  {LC}
#189  tania ozawa  {LC}
#190  (...linh1@yahoo.com)  {LC}
#191  Lisieux  {LC}
#192  Đôn Lò (by Chó)  {LC}
#193  an nam mit (...luong@yahoo.com)  {LC}
#194  Nguyen Minh Quan (Bia333) [1]  {Paper}
#195  RedArrow (by Chuoi)  {LC&C}
#196  Pantalon IV  {LC&C}
#197  Sergei Novosky (...giti@yahoo.com)  {LC}
#198  Tuonglai513  {LC}
#199  gõ đầu trẻ  {LC&C}
#200  Son Le Ngoc (...son@dobla.com)  {LC&C}
#201  bus zus  {LC}
#202  (...thanh912@gmail.com)  {LC}
#203  Nguyen Minh Quan (Bia333) [2]  {Paper}
#204  Khuong Duc (...khot@gmail.com) [1]  {LC}
#205  Lục Huyền Cầm Thủ  {LC}
#206  Nhân còi (...nhan@gmail.com)  {LC&C}
#207  sputnik Anna  {LC}
#208  Quang Luu (...wangpp@gmail.com)  {Paper}
#209  MaDog (...anhbn@gmail.com)  {LC}
#210  Kha Ngu (replaced Tam Sau)  {LC}
#211  Raul (...manh@gmail.com)  {LC}
#212  Long Phan Facebook  {LC&C}
#213  Hugh [8]  {LC}
#214  đầu tôm  {LC}
#215  Danh Ẩn (...anh710@gmail.com)  {LC}
#216  (...huy@yahoo.com)  {LC}
#217  Hugh [9]  {LC}
#218  dienbienphu win  {LC&C}
#219  (...ngnn@gmail.com)  {LC}
#220  Krishna (by Chó)  {LC}
#221  Gai Ngoan (...bac1988@gmail.com)  {LC&C}
#222  Tom Tom (...ocnguyen@yahoo.com)  {LC}
#223  Con Kiến (...hai312@gmail.com)  {LC&C}
#224  Hoai Thy Tran Facebook (by Chuoi)  {Paper}
#225  AIVANHO (by Chuoi)  {Paper}
#226  Ngỗng Béo (by Chuoi)  {LC}
#227  Chó [4]  {LC}
#228  Bần Nông Lừa (by Netizen)  {LC&C}
#229  Chó [5]  {LC}
#230  Chó [6]  {LC}
#231  Chó [7]  {LC}
#232  Chó [8]  {LC}
#233  (...bxd@gmail.com) [1]  {Paper}
#234  comat [2]  {LC}
#235  Hóng  {LC}
#236  Vuong Nghia (by Chuoi)  {LC}
#237  Adagio  {LC}
#238  Kheo Leo  {LC}
#239  Trinh Phong Thien (by Chuoi)  {LC}
#240  Chó [9]  {LC}
#241  Merkava  {LC&C}
#242  Hugh [1]  {LC}
#243  Hugh [10]  {LC}
#244  HOTMAN  {LC}
#245  Chó [10]  {LC}
#246  Miumiu (by Chuoi)  {LC&C}
#247  Lua Rat  {LC}
#248  Truc Bui (...truc@gmail.com)  {LC}
#249  Hoang Van Do (...hv@hd...com.vn)  {LC}
#250  leloi  {Paper}
#251  Xachien Nguyen  {LC}
#252  PaChi  {LC&C}
#253  Thai Son Vo (...oanacc@yahoo.com)  {LC}
#254  Phong Vân  {LC}
#255  cafecafao  {LC&C}
#256  Ton Dong [2]  {LC}
#257  Thich Bao Hiem  {LC&C}
#258  Italiano  {LC}
#259  Chó [11]  {LC}
#260  (...bxd@gmail.com) [2]  {LC}
#261  Paktran76 (by Chuoi)  {Paper}
#262  Minh Dam Le  {LC&C}
#263  HappyHeart (...fhf@gmail.com)  {LC}
#264  Lười Mèo  {LC}
#265  tmtung2001  {LC&C}
#266  Mark Nguyen (...salon@gmail.com)  {LC}
#267  Cò Con  {LC&C}
#268  Hung Bui (...bm06@gmail.com)  {Paper}
#269  Cuongtran Tran (Con Lat Dat)  {LC}
#270  Duy Hieu (…duyhieu@gmail.com)  {LC}
#271  Po Tam  {LC}
#272  (...mta@gmail.com)  {LC&C}
#273  Ba Lap (...nguyen1978@gmail.com)  {LC&C}
#274  Hugh [11]  {LC}
#275  (...lyhpc@gmail.com)  {LC}
#276  Hugh [12]  {LC}
#277  Xoong Thủng  {LC&C}
#278  Hoàng Còi (by Chuoi)  {Paper}
#279  Vu Van Oai Facebook  {LC}
#280  baominh [2]  {LC}
#281  Ottawa  {LC&C}
#282  Simacai  {LC&C}
#283  alex xander (...h1808@gmail.com)  {LC}
#284  Lít Delete  {LC&C}
#285  Anh Văn (...model@yahoo.com)  {LC&C}
#286  QUANRE17  {LC&C}
#287  Trà Trảm Mã (by Chuoi)  {Paper}
#288  Ông Bò He He  {LC&C}
#289  David Nguyen  {LC&C}
#290  TNK (...khang@gmail.com)  {LC}
#291  Son Vo (…sontq@yahoo.com)  {Paper}
#292  thangquan (by Chuoi)  {LC&C}
#293  (...bxd@gmail.com) [3]  {LC&C}
#294  Daddy (...thang@yahoo.com)  {LC&C}
#295  Danco  {Paper}
#296  Suapa (...anh@gmail.com)  {Paper}
#297  LNVT  {LC}
#298  Nguoi Ha Loi  {LC}
#299  pe^te^211  {LC}


Page:


31 comments:

Đôn Lò said...

Zì mần kiểu đéo zì như kiểu có trăm tay ý vừa trả lời cồng vừa lập blog này nhanh địt chịu.

Chuối Gió said...

Còn đổi sang bản full được không Zì ơi.

cô Hungminhbui đao? mao mao vào nhờ Zì nâng cấp lên bản full đê.

Tùng Lốp said...

Trang này ai cũng cồng được hả Zì ?!
Hay phải trong danh sách kia mới được ?!

Xoong Thủng said...

Số của anh đoàn chuẩn rồi mụ Zì, mong đến ngày cầm sách trên tai (hand) quá đê

Đời Culi said...

Cái dm anh Zì lâu vãi đạn.
Sau 1 tuần giời trồi lên mới thấy anh chốt được danh sách.
Chúc mừng và mong anh chóng ra sách.
Chân cứng đá mềm trên đường trở thành bất hủ nhe anh.

Đời Culi said...

Cái dm anh Zì lâu vãi đạn.
Sau 1 tuần giời trồi lên mới thấy anh chốt được danh sách.
Chúc mừng và mong anh chóng ra sách.
Chân cứng đá mềm trên đường trở thành bất hủ nhe anh.

Danh Ẩn said...

He he, cuối cùng thì cũng chốt, theo tiến độ nài thì Zì dự bâu giờ văn công có sách trong tay hở Zì buồi mềm?

Tuong Can said...

Muốn chất cao cần có thời gian và không gian biên tập kỹ tất nhiên với đội Tay Chuyên của Zì thì không thành vấn đề nhể

Tuong Can said...

Sách sảnh thiếu phần bật nhau thì tiếc nhể.

Chu Chu said...

Chúc Zì kính yêu đầu xuôi đuôi lọt vụ nài nha, hehe.
Thành cô Chó và cô Music SG nhiều.
Yêu tất cả các cô còn lại, hehe, một tình yêu bao la.

Hồng Quân said...
This comment has been removed by the author.
Hồng Quân said...

À còn vụ có một số văn công được giảm giá nữa chứ nhỉ, đéo biết trong trỏng có tên em không? Nếu có tên em chắc chắn em xin nâng cấp lên bản bìa da dê giấy kinh thánh nha (he he he... hêh hê hê) Hay là cho em là một khách hàng may mắn nhỉ (he he he... hêh hê hê)

An Hoang Trung Tuong said...

Thưa các quý cô

Jấy kinhthánh gất mềm và zai. Zùng để lau mồm gất tốt.

Các cô trong ziện iutiên jảm já sẽ được thôngbáo sau, khi thanhtoán. Vì zững cô đó không có nick-name của Quán Bựa nên lọc hơi khó.

Ton Dong said...
This comment has been removed by the author.
Hồng Quân said...

Mình nằm mơ là khách hàng trong danh sách được mua sách giảm giá, hì hì...

Nhưng biết đâu lại là người vều thứ 5 trẹo.

Nam Dinh said...

Lúc nào thì bắt đầu thanh toán hở cacc

Ba bích said...

Hóng vậy chứ đéo biết chừng nào mới có sách, đcm chán vãi đạn.

Hien Vu Van said...
This comment has been removed by the author.
Đôn Lò said...

Quên chưa thành Zì đã sửa tên. Xin lỗi Zì việc nhỏ thế mà Lò mãi cũng quên không làm.

Ong Tre said...

Anh cọc 18 chấm 85 Tơn (cmt 465 TVKD) thì chí ít Dì cũng phải cho anh LC&C chứ, nhõn LC nà thao?? dm, bận bận nà mà cứ phải vào soi xem tên mình còn ko.
Bản mềm có cồng của Dì và các bựa ko Dì? Dả nhẽ mua cái USB 50 Tơn.

ironcrossfreedom said...

Dear Zì,

Trang sách chẵn (nhìn trực diện) nằm bên tay nào trong Ngũ Niên Sách?

Many thanks,

MrSimacai said...

Cai đoán Zì sẽ ra sách vào ngày Lễ Phục Sinh ?

Maria said...

Chờ Sách của Nàng Zì nhẽ gụng cả găng cả tóc cũng chưa thấy tăm hơi.

Nhọc quá!!! Sắp Lục niên tới nơi gòi Nàng ạ.

Linh Chu said...
This comment has been removed by the author.
Linh Chu said...

Dì ơi ! Em hóng quán được 1 time rồi , rất muốn sở hữu 1 cuốn Ngũ Niên của Dì !
Em có thể đăng kí tiếp ko Dì ?
Hôn Dì và thành Dì vì những lời dạy ! Rất hữu ích !

Denny said...

Tôi cũng muốn mua 1 quyển, Zì có mở rộng danh sách hay có cách nào không? Nếu ko đợi Zì tái bản vậy

jerrylouis said...

Zì ôi, số sách tôi 098 mà sao đến giờ không nhận được tin tức gì hay có trục trặc gì không nhẻ?

Xuân Thạch Lê said...

Quyển này có tái bản không Zì? Hay đợi một thể xuất bản quyển Lục Niên Thất Niên?

Quoc Tuan Le said...

Thưa dì, tôi là 1 fan của quán. Nay tôi rất muốn có 1 cuốn ngũ niên, biết là muộn nhưng vẫn đề đạt nguyện vọng.
Trước, nghe nói dì có thể mở rộng số lượng lên tới 500 cuốn. Dì xem xét tình hình chiếu cố những người muộn màng như tôi được không?

Mod BTD said...

Test

Mod BTD said...

Test

Post a Comment